Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

. Dãy gồm các chất đều bị thủy phân trong dung dịch H2SO4, đun nóng là

Câu 684434: . Dãy gồm các chất đều bị thủy phân trong dung dịch H2SO4, đun nóng là

A. glucozơ, tinh bột và xenlulozơ.

B. fructozơ, saccarozơ và tinh bột.

C. saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ.

D. glucozơ, saccarozơ và fructozơ.

Câu hỏi : 684434

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Tính chất hóa học của cacbohidrat

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ đều bị thủy phân trong dung dịch H2SO4, đun nóng

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com