Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các phát biểu sau:

(a) Điện phân dung dịch AgNO3 (điện cực trơ), thu được khí O2 ở catot.

(b) Trong các kim loại, Ag là kim loại dẫn điện tốt nhất.

(c) Nhúng thanh Zn vào dung dịch chứa CuSO4 thấy khối lượng dung dịch tăng lên.

(d) Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là Hg.

(e) Cho thanh sắt vào dung dịch CuSO4, có kết tủa màu vàng bám vào thanh sắt.

Số phát biểu đúng là

Câu 684460: Cho các phát biểu sau:


(a) Điện phân dung dịch AgNO3 (điện cực trơ), thu được khí O2 ở catot.


(b) Trong các kim loại, Ag là kim loại dẫn điện tốt nhất.


(c) Nhúng thanh Zn vào dung dịch chứa CuSO4 thấy khối lượng dung dịch tăng lên.


(d) Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là Hg.


(e) Cho thanh sắt vào dung dịch CuSO4, có kết tủa màu vàng bám vào thanh sắt.


Số phát biểu đúng là

A. 2.

B. 5.

C. 4.

D. 3.

Câu hỏi : 684460

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Tính chất của kim loại

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  (a) Sai, thu được O2 ở anot

  (b) Đúng

  (c) Đúng

  (d) Đúng, ở trạng thái thường, Hg ở trạng thái lỏng

  (e) Sai, có kết tủa màu đỏ (Cu) bám vào thanh sắt.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com