Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho 0,2 mol axit glutamic phản ứng với dung dịch HCl dư, thu được m gam muối. Giá trị của m là

Câu 684494: Cho 0,2 mol axit glutamic phản ứng với dung dịch HCl dư, thu được m gam muối. Giá trị của m là

A. 35,05.

B. 37,35.

C. 36,70.

D. 34,12.

Câu hỏi : 684494

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Tính chất hóa học của amino axit

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  HOOC-CH (NH2)- (CH2)2-COOH + HCl ⟶ HOOC-CH (NH3Cl)- (CH2)2-COOH

  m muối = 0,2.183,5 = 36,7 gam

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com