Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đốt cháy hết một lượng kim loại Mg trong khí O2 dư thu được sản phẩm là 4 gam magie oxit. Thể tích khí O2 đã tham gia phản ứng (đktc) là

Câu 684497: Đốt cháy hết một lượng kim loại Mg trong khí O2 dư thu được sản phẩm là 4 gam magie oxit. Thể tích khí O2 đã tham gia phản ứng (đktc) là

A.  5,6 lít.

B.  1,12 lít.

C.  3,36 lít.

D.  4,48 lít.

Câu hỏi : 684497
Phương pháp giải:

Tính chất hóa học của kim loại

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  2Mg + O2 ⟶ 2MgO

  \({V_{{O_2}}} = \dfrac{4}{{40}}.\dfrac{1}{2}.22,4 = 1,12(lit)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com