Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

 Đốt cháy hoàn toàn m gam một triglixerit X cần vừa đủ 0,77 mol O2, sinh ra 0,5 mol H2O. Nếu thủy phân hoàn toàn m gam X trong dung dịch KOH đun nóng thu được dung dịch chứa 9,32 gam muối. Mặt khác a gam X làm mất màu vừa đủ 0,12 mol brom trong dung dịch. Giá trị của a là

Câu 684500:  Đốt cháy hoàn toàn m gam một triglixerit X cần vừa đủ 0,77 mol O2, sinh ra 0,5 mol H2O. Nếu thủy phân hoàn toàn m gam X trong dung dịch KOH đun nóng thu được dung dịch chứa 9,32 gam muối. Mặt khác a gam X làm mất màu vừa đủ 0,12 mol brom trong dung dịch. Giá trị của a là

A.  25,68.

B.  34,24.

C.  17,12.

D.  51,36.

Câu hỏi : 684500

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Tính chất hóa học của chất béo

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khi đốt cháy X thì thu được 0,5 mol H2O và x mol CO2

  Bảo toàn khối lượng cho phản ứng này ta có

  m + 0,77.32 = 0,5 .18 + 44x (1)

  Bảo toàn nguyên tố O: nO(X) + 0,77.2 = 0,5 + 2x (2)

  Khi cho X tác dụng với KOH thì \({n_X} = {\rm{ }}\dfrac{{{n_{O(X)}}}}{6}\)

  Từ (1), (2) và (3) suy ra m = 8,56 gam; x = 0,55 mol và nO(X) = 0,06 mol

  \( \Rightarrow {n_X} = \dfrac{{0,06}}{6} = 0,01{\rm{ }}mol\) (Trong đó: nC = 0,55 mol; nH = 1 mol)

  \( \Rightarrow \)X có CTPT là C55H100O6  (kX=6 pi) → Có 3 pi ở gốc → nX = 0,12 : 3 = 0,04 mol

  → a = 0,04.856 = 34,24 gam

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com