Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hai chất hữu cơ no, mạch hở E, F (đều có công thức phân tử C4H6O4 và có 2 nhóm chức este) tham gia phản ứng theo đúng tỉ lệ mol như sơ đồ dưới đây:

E + 2NaOH → 2Y + Z

F + 2NaOH → Y + T + X

Biết: X và Z là các ancol có số nhóm chức khác nhau; T là chất hữu cơ no, mạch hở.

Cho các phát biểu sau:

(a) Chất Z thuộc loại ancol no, hai chức, mạch hở.

(b) Chất Y có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

(c) Chất X có nhiệt độ sôi thấp hơn ancol etylic.

(d) Có hai công thức cấu tạo thoả mãn tính chất của E.

(e) Chất T tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được CH3COOH.

Số phát biểu đúng là

Câu 684504: Cho hai chất hữu cơ no, mạch hở E, F (đều có công thức phân tử C4H6O4 và có 2 nhóm chức este) tham gia phản ứng theo đúng tỉ lệ mol như sơ đồ dưới đây:


E + 2NaOH → 2Y + Z


F + 2NaOH → Y + T + X


Biết: X và Z là các ancol có số nhóm chức khác nhau; T là chất hữu cơ no, mạch hở.


Cho các phát biểu sau:


(a) Chất Z thuộc loại ancol no, hai chức, mạch hở.


(b) Chất Y có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.


(c) Chất X có nhiệt độ sôi thấp hơn ancol etylic.


(d) Có hai công thức cấu tạo thoả mãn tính chất của E.


(e) Chất T tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được CH3COOH.


Số phát biểu đúng là

A.  1.

B. 4.

C.  2.

D.  3.

Câu hỏi : 684504

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Tính chất hóa học của este

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  E: (HCOO)2C2H4; F: HCOOCH2COOCH3

  PTHH:

  (1) (HCOO)2C2H4 + 2NaOH ⟶ 2HCOONa + C2H4(OH)2

  (Y) (Z)

  (2) HCOOCH2COOCH3 + 2NaOH ⟶ HCOONa + HOCH2COONa + CH3OH

  (T) (X)

  Phát biểu đúng bao gồm: a, b, c.

  (a) Đúng. C2H4(OH)2 là ancol no, hai chức, mạch hở.

  (b) Đúng. Y là HCOONa có nhóm –CHO nên tráng bạc.

  (c) Đúng. CH3OH có nhiệt độ sôi thấp hơn C2H5OH do có phân tử khối nhỏ hơn.

  (d) Sai. Z chỉ có 1 công thức.

  (e) Sai. HOCH2COONa + HCl → HOCH2COOH + NaCl

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com