Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Xét một tia sáng đơn sắc hẹp từ môi trường có chiết suất \({n_1}\) tới mặt phân cách với môi trường có chiết suất \({n_2}\) nhỏ hơn thì xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần với góc giới hạn \({i_{gh}}\). Hệ thức nào sau đây đúng?

Câu 684534: Xét một tia sáng đơn sắc hẹp từ môi trường có chiết suất \({n_1}\) tới mặt phân cách với môi trường có chiết suất \({n_2}\) nhỏ hơn thì xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần với góc giới hạn \({i_{gh}}\). Hệ thức nào sau đây đúng?

A. \(\cos {i_{gh}} = \dfrac{{{n_1}}}{{{n_2}}}\).

B. \(\sin {i_{gh}} = \dfrac{{{n_2}}}{{{n_1}}}\).

C. \(\cos {i_{gh}} = \dfrac{{{n_2}}}{{{n_1}}}\).

D. \(\sin {i_{{\rm{gh}}}} = \dfrac{{{n_1}}}{{{n_2}}}.\)

Câu hỏi : 684534
  • Đáp án : B
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com