Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hai dao động điều hòa có các phương trình li độ lần lượt là \({x_1} = 2,5.\cos \left( {100\pi t + \dfrac{\pi }{2}} \right)\left( {cm} \right)\) và \({x_2} = 6.\cos \left( {100\pi t} \right)\left( {cm} \right)\). Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ bằng:

Câu 684559: Hai dao động điều hòa có các phương trình li độ lần lượt là \({x_1} = 2,5.\cos \left( {100\pi t + \dfrac{\pi }{2}} \right)\left( {cm} \right)\) và \({x_2} = 6.\cos \left( {100\pi t} \right)\left( {cm} \right)\). Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ bằng:

A. 8,5 cm.

B. 3,5 cm.

C. 6,5 cm.

D. 7 cm.

Câu hỏi : 684559

Quảng cáo

  • Đáp án : C
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com