Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đốt cháy hoàn toàn a mol hỗn hợp E gồm axit béo X (CnH2nO2) và triglixerit Y (CmH2m-10O6) bằng oxi, thu được b mol CO2 và c mol H2O (biết c + 3a = b). Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 63,28 gam E cần dùng 220 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng, sau phản ứng thu được hỗn hợp muối có khối lượng là

Câu 684620: Đốt cháy hoàn toàn a mol hỗn hợp E gồm axit béo X (CnH2nO2) và triglixerit Y (CmH2m-10O6) bằng oxi, thu được b mol CO2 và c mol H2O (biết c + 3a = b). Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 63,28 gam E cần dùng 220 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng, sau phản ứng thu được hỗn hợp muối có khối lượng là

A. 66,72 gam.

B. 67,48 gam.

C. 65,84 gam

D.  64,58 gam.

Câu hỏi : 684620
Phương pháp giải:

Tính chất hóa học của chất béo

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dùng công thức tính độ bất bão hòa → X (CnH2nO2 : k = 1) và Y (CmH2m-10O6 : k = 6)

  Ta có b – c = (1 – 1).nX + (6 – 1).nY = 3a và nX + nY = a

  ⇒ nX = 0,6a và nY = 0,4a (tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 3)

  Trong 63,28 gam E có 2x + 3x.3 = nNaOH = 0,22 ⇒ x = 0,02 mol

  \(\begin{array}{l}\left\{ \begin{array}{l}{n_{{H_2}O}} = 2x = 0,04mol\\{n_{{C_3}{H_8}{O_3}}} = 3x = 0,06mol\end{array} \right.\\BTKL:63,28 + 0,22.40 = m + 0,04.18 + 0,06.92 \to m = 65,84{\rm{ }}gam\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com