Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hỗn hợp gồm Mg và Fe có tỉ lệ mol tương ứng 3 : 2 vào dung dịch FeCl3 0,2M và CuCl2 0,3M. Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch X chứa hai muối và 15,52 gam rắn Y. Cho Y vào dung dịch H2SO4 loãng dư, thấy thoát ra 3,136 lít khí H2 (đktc). Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, thu được m gam kết tủa. Giá trị m là.

Câu 684622: Cho hỗn hợp gồm Mg và Fe có tỉ lệ mol tương ứng 3 : 2 vào dung dịch FeCl3 0,2M và CuCl2 0,3M. Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch X chứa hai muối và 15,52 gam rắn Y. Cho Y vào dung dịch H2SO4 loãng dư, thấy thoát ra 3,136 lít khí H2 (đktc). Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, thu được m gam kết tủa. Giá trị m là.

A. 74,28 gam

B. 77,52 gam

C. 78,60 gam

D. 75,36 gam

Câu hỏi : 684622
Phương pháp giải:

Tính chất hóa học của kim loại và dãy điện hóa kim loại

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chất rắn Y chứa nFe = nH2 = 0,14 mol ⟶ nCu = 0,12 mol

  ⟶ nCuCl2 = 0,12 mol ⟶ nFeCl3 = 0,08 mol

  Đặt nMg = 3a mol và nFe = 2a mol

  Dung dịch X chứa 2 muối gồm các ion Mg2+ (3a mol), Cl- (0,48 mol) ⟶ nFe2+ = 0,24 – 3a mol

  Bảo toàn Fe: 2a + 0,08 = (0,24 – 3a) + 0,14

  ⟶ a = 0,06 mol

  Vậy X chứa Mg2+ (0,18 mol), Fe2+ (0,06 mol) và Cl- (0,48 mol)

  ⟶ nAgCl = 0,48 mol và nAg = 0,06 mol

  ⟶ m↓ = 75,36 gam

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com