Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hỗn hợp E gồm axit cacboxylic X, este Y (no, đơn chức) và este Z (ba chức) đều mạch hở. Thủy phân hoàn toàn m gam E trong dung dịch chứa 0,13 mol NaOH đun nóng (vừa đủ), thu được 4,16 gam hỗn hợp F gồm hai ancol có cùng số nguyên tử cacbon (hơn kém nhau 0,02 mol) và 9,04 gam hỗn hợp T gồm ba muối (trong đó có chứa hai muối của hai axit cacboxylic kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam E cần dùng 0,3 mol O2, thu được CO2 và 0,24 mol H2O. Thành phần trăm theo khối lượng của X trong E là

Câu 684627: Hỗn hợp E gồm axit cacboxylic X, este Y (no, đơn chức) và este Z (ba chức) đều mạch hở. Thủy phân hoàn toàn m gam E trong dung dịch chứa 0,13 mol NaOH đun nóng (vừa đủ), thu được 4,16 gam hỗn hợp F gồm hai ancol có cùng số nguyên tử cacbon (hơn kém nhau 0,02 mol) và 9,04 gam hỗn hợp T gồm ba muối (trong đó có chứa hai muối của hai axit cacboxylic kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam E cần dùng 0,3 mol O2, thu được CO2 và 0,24 mol H2O. Thành phần trăm theo khối lượng của X trong E là

A. 11,00%.

B. 16,51%.

C. 10,77%.

D. 21,05%.

Câu hỏi : 684627
Phương pháp giải:

Tính chất hóa học của este, axit cacboxylic và ancol, phương pháp bảo toàn nguyên tố

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  nO (E) = 2nCOO = 2nNaOH = 0,26 mol

  Bảo toàn O: 0,26 + 0,3.2 = 2nCO2 + 0,24 ⟹ nCO2 = 0,31 mol

  Bảo toàn khối lượng: mE = 0,31.44 + 0,24.18 – 0,3.32 = 8,36g

  Bảo toàn khối lượng: 8,36 + 0,13.40 = 4,16 + 9,04 + mH2O ⟹  nH2O = 0,02 mol = nCOOH

  ⟹ nCOO (este) = nOH (ancol) = 0,13 – 0,02 = 0,11 mol

  Vì hai ancol có cùng C nên C > 1, giả sử 2 ancol là C2H5OH (x mol) và C2H4(OH)2 (y mol)

  \(\begin{array}{l}\left\{ \begin{array}{l}x + y = 0,11\\46x + 62y = 4,16\;\end{array} \right.\\\left\{ \begin{array}{l}x = 0,05{\rm{ }}mol{\rm{ }}\\y = 0,03{\rm{ }}mol\end{array} \right.\end{array}\)

  Trong 9,04 gam muối T có C, H và COONa (0,13 mol)

  Bảo toàn C: nC (T) = 0,31 – 2.0,08 – 0,13 = 0,02 mol

  và 12.0,02 + nH (T) + 0,13.67 = 9,04 ⟹ nH (T) = 0,09 mol

  Các muối trong T là HCOONa: 0,03 mol, CH3COONa: 0,02 mol và (COONa)2: 0,04 mol

  E gồm (COOH)2: 0,01 mol, CH3COOC2H5: 0,02 mol và HCOO-C2H4-OOC-COO-C2H5: 0,03 mol

  Vậy %m(COOH)2 = 10,77%.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com