Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một bếp điện đun 2 lít nước ở nhiệt độ \({{\rm{t}}_{\rm{l}}} = {20^0}{\rm{C}}\). Muốn đun sôi lượng nước đó trong 20 phút thì bếp điện phải có công suất là bao nhiêu? Biết nhiệt dung riêng của nước \({\rm{c}} = 4,18\;{\rm{kJ}}/{\rm{kg}}{\rm{.K}}\) và hiệu suất của bếp điện H = 70%. (đơn vị: W)

Câu 684644: Một bếp điện đun 2 lít nước ở nhiệt độ \({{\rm{t}}_{\rm{l}}} = {20^0}{\rm{C}}\). Muốn đun sôi lượng nước đó trong 20 phút thì bếp điện phải có công suất là bao nhiêu? Biết nhiệt dung riêng của nước \({\rm{c}} = 4,18\;{\rm{kJ}}/{\rm{kg}}{\rm{.K}}\) và hiệu suất của bếp điện H = 70%. (đơn vị: W)

Câu hỏi : 684644
Phương pháp giải:

Sử dụng công thức: \(\left\{ \begin{array}{l}Q = mc\Delta t\\H = \dfrac{Q}{A}.100\% \end{array} \right.\)

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nước là:

  \(Q = mc\Delta t = 2.4,{18.10^3}.\left( {100 - 20} \right) = 668800J\)

  Hiệu suất: \(H = 70\%  = \dfrac{Q}{A}.100\% \)

  \( \to A = \dfrac{{668800.100\% }}{{70\% }} = 955429J\)

  Công suất của bếp là:

  \(P = \dfrac{A}{t} = \dfrac{{955429}}{{20.60}} = 796W\)

  Đáp số: 796

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com