Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các thí nghiệm sau:

(a) Cho dung dịch NaHSO4 vào dung dịch BaCl2.

(b) Cho dung dịch Na2CO3 vào nước cứng toàn phần.

(c) Cho bột kim loại Mg vào dung dịch H2SO4 loãng dư.

(d) Thổi từ từ đến dư CO2 vào nước vôi trong.Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là

Câu 684720: Cho các thí nghiệm sau:

(a) Cho dung dịch NaHSO4 vào dung dịch BaCl2.

(b) Cho dung dịch Na2CO3 vào nước cứng toàn phần.

(c) Cho bột kim loại Mg vào dung dịch H2SO4 loãng dư.

(d) Thổi từ từ đến dư CO2 vào nước vôi trong.Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là

A. 4.

B. 1.

C. 3.

D. 2.

Câu hỏi : 684720

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Tính chất hóa học các hợp chất vô cơ

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  (a) NaHSO4 + BaCl2 → BaSO4 + NaCl + HCl

  (b) CO32- + Ca2+ → CaCO3

  CO32- + Mg2+ → MgCO3

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com