Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các chất sau: CH3CHO, HCOOCH3, CH3COOH, C6H12O6 (glucozơ). Số chất có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc là

Câu 684722: Cho các chất sau: CH3CHO, HCOOCH3, CH3COOH, C6H12O6 (glucozơ). Số chất có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc là

A. 1.

B. 4.

C. 3.

D. 2.

Câu hỏi : 684722
Phương pháp giải:

Tính chất hóa học học của hợp chất chứa nhóm andehit (-CHO)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chất có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc là CH3CHO, HCOOCH3, C6H12O6 (glucozơ)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com