Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các phản ứng theo sơ đồ sauCO2 + NaAlO2 + H2O → (A)↓ + (B)

CaCO3 → (X) + (Y)↑

(X) + H2O → (Z)

Nếu cho (B) tác dụng với (Z) dư thì tổng hệ số của tất cả các chất trong phương trình phản ứng là

Câu 684729: Cho các phản ứng theo sơ đồ sauCO2 + NaAlO2 + H2O → (A)↓ + (B)

CaCO3 → (X) + (Y)↑

(X) + H2O → (Z)

Nếu cho (B) tác dụng với (Z) dư thì tổng hệ số của tất cả các chất trong phương trình phản ứng là

A. 7.

B. 6.

C. 5.

D. 4.

Câu hỏi : 684729
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  CO2 + NaAlO2 + H2O → Al(OH)3 (A)↓ + NaHCO3 (B) CaCO3 → CaO (X) + CO2 (Y)↑

  CaO (X) + H2O → Ca(OH)2 (Z)

  NaHCO3 (B) + Ca(OH)2 (Z) →CaCO3 + NaOH + H2O

  Tổng hệ số của phương trình trên là 5

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com