Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thuật ngữ dùng để chỉ tất cả các loại đường là:

Câu 684751: Thuật ngữ dùng để chỉ tất cả các loại đường là:

A. tinh bột.

B. carbohydrate.

C. đường.

D. cellulose.

Câu hỏi : 684751
Phương pháp giải:

Vận dụng lý thuyết đã học về thành phần hóa học của tế bào.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Thuật ngữ dùng để chỉ tất cả các loại đường là carbohydrate.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com