Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Vùng nhân của tế bào nhân sơ làm nhiệm vụ nào sau đây?

Câu 684758: Vùng nhân của tế bào nhân sơ làm nhiệm vụ nào sau đây?

A. Bảo vệ và quy định hình dạng tế bào.

B. Mang thông tin di truyền quy định đặc điểm của tế bào

C. Thực hiện quá trình trao đổi chất.

D. Nơi diễn ra các phản ứng trao đổi chất.

Câu hỏi : 684758
Phương pháp giải:

Vận dụng lý thuyết đã học về cấu trúc của tế bào.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vùng nhân của tế bào sinh vật nhân sơ chứa vật chất di truyền là một DNA dạng vòng và không được bao bọc bởi các lớp màng, có chức năng truyền đạt thông tin di truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com