Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhập bào là phương thức vận chuyển:

Câu 684761: Nhập bào là phương thức vận chuyển:

A. chất có kích thước nhỏ và không tan trong nước.

B. chất có kích thước nhỏ và phân cực.

C. chất có kích thước lớn.

D. chất có kích thước nhỏ và mang điện.

Câu hỏi : 684761
Phương pháp giải:

Vận dụng lý thuyết đã học về vận chuyển chất qua màng.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nhập bào là phương thức vận chuyển chất có kích thước lớn.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com