Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tại sao cấu trúc không gian của phân tử DNA có đường kính không thay đổi?

Câu 684765: Tại sao cấu trúc không gian của phân tử DNA có đường kính không thay đổi?

A. Các nucleotide trên một mạch đơn liên kết với nhau bằng liên kết phosphodiester theo nguyên tắc đa phân tạo thành chuỗi polynucleotide.

B. Một nitrogenous base có kích thước lớn (A hoặc G) liên kết bổ sung với một nitrogenous base có kích thước nhỏ (T hoặc C).

C. Hai nitrogenous base có kích thước bé liên kết với nhau, hai nitrogenous base có kích thước lớn liên kết với nhau.

D. Các nitrogenous base giữa hai mạch đơn liên kết với nhau bằng liên kết hydrogen tạo nên chuỗi xoắn kép.

Câu hỏi : 684765
Phương pháp giải:

Vận dụng lý thuyết đã học về thành phần hóa học của tế bào.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Một nitrogenous base có kích thước lớn (A hoặc G) liên kết bổ sung với một nitrogenous base có kích thước nhỏ (T hoặc C).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com