Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Bào quan nào sau đây là đặc điểm chung ở cả tế bào thực vật và tế bào động vật?

Câu 684770: Bào quan nào sau đây là đặc điểm chung ở cả tế bào thực vật và tế bào động vật?

A. Trung thể

B. Không bào trung tâm

C. Ti thể

D. Lục lạp

Câu hỏi : 684770
Phương pháp giải:

Vận dụng lý thuyết đã học về cấu trúc của tế bào.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ti thể là bào quan có cả ở tế bào động vật và tế bào thực vật.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com