Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Các loại nucleotide cấu tạo nên phân tử DNA khác nhau ở đặc điểm nào?

Câu 684775: Các loại nucleotide cấu tạo nên phân tử DNA khác nhau ở đặc điểm nào?

A. Thành phần nitrogenous base.

B. Cách liên kết của đường C5H10O4 với acid H3PO4.

C. Kích thước và khối lượng các nucleotide.

D. Cả 3 thành phần trên.

Câu hỏi : 684775
Phương pháp giải:

Vận dụng lý thuyết đã học về thành phần hóa học của tế bào.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nucleotide cấu tạo nên phân tử ADN được cấu tạo bởi 3 thành phần: đường C5H10O4, acid H3PO4 và một trong 4 loại bazơ nitơ (A, T, C, G). Các nucleotide khác nhau chỉ khác nhau ở 1 thành phần là nitrogenous base.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com