Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khi tế bào đã chết thì không còn hiện tượng co nguyên sinh. Nguyên nhân là vì:

Câu 684777: Khi tế bào đã chết thì không còn hiện tượng co nguyên sinh. Nguyên nhân là vì:

A. màng tế bào đã bị phá vỡ.

B. tế bào chất đã bị biến tính.

C. nhân tế bào đã bị phá vỡ.

D. màng tế bào mất tính thấm chọn lọc.

Câu hỏi : 684777
Phương pháp giải:

Vận dụng lý thuyết đã học về vận chuyển chất qua màng.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khi tế bào đã chết thì không còn hiện tượng co nguyên sinh. Nguyên nhân là vì màng tế bào mất tính thấm chọn lọc.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com