Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Gọi \({P_i}\) là công suất có ích; \({P_{hp}}\) là công suất hao phí; \({P_{tp}}\) là công suất toàn phần. Hiệu suất là đại lượng được tính bằng

Câu 684817: Gọi \({P_i}\) là công suất có ích; \({P_{hp}}\) là công suất hao phí; \({P_{tp}}\) là công suất toàn phần. Hiệu suất là đại lượng được tính bằng

A. \(H = \dfrac{{{P_{hp}}}}{{{P_{tp}}}}\).

B. \(H = 1 - \dfrac{{{P_i}}}{{{P_{tp}}}}\).

C. \(H = \dfrac{{{P_i}}}{{{P_{hp}}}}\).

D. \(H = \dfrac{{{P_i}}}{{{P_{tp}}}}\).

Câu hỏi : 684817
Phương pháp giải:

Hiệu suất: \(H = \dfrac{{{P_{ci}}}}{{{P_{tp}}}} = \dfrac{{{P_{tp}} - {P_{hp}}}}{{{P_{tp}}}}\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Công thức tính hiệu suất là:

  \(H = \dfrac{{{P_{ci}}}}{{{P_{tp}}}} = \dfrac{{{P_{tp}} - {P_{hp}}}}{{{P_{tp}}}} = 1 - \dfrac{{{P_{hp}}}}{{{P_{tp}}}}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com