Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

 Trong không gian Oxyz, cho điểm \(A\left( {1; - 1;2} \right)\). Độ dài đoạn OA bằng

Câu 684956:  Trong không gian Oxyz, cho điểm \(A\left( {1; - 1;2} \right)\). Độ dài đoạn OA bằng

A. \(6\).

B. \(2\).

C. \(\sqrt 6 \).

D. \(\dfrac{{\sqrt 6 }}{6}\).

Câu hỏi : 684956
  • Đáp án : C
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com