Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

 Cho \(a > 0,a \ne 1\). Tính giá trị của biểu thức \(P = {\log _{\sqrt[4]{a}}}\left( {\dfrac{1}{{{a^5}}}} \right)\).

Câu 684960:  Cho \(a > 0,a \ne 1\). Tính giá trị của biểu thức \(P = {\log _{\sqrt[4]{a}}}\left( {\dfrac{1}{{{a^5}}}} \right)\).

A. \(P = {\rm{ \;}} - \dfrac{5}{4}\).

B. \(P = {\rm{ \;}} - 20\).

C. \(P = \dfrac{4}{5}\).

D. \(P = {\rm{ \;}} - \dfrac{1}{{20}}\).

Câu hỏi : 684960

Quảng cáo

  • Đáp án : B
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com