Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

 Số nghiệm nguyên của bất phương trình \(\left( {x - 10} \right)\left( {4 - {5^x}} \right) > 0\) bằng

Câu 684963:  Số nghiệm nguyên của bất phương trình \(\left( {x - 10} \right)\left( {4 - {5^x}} \right) > 0\) bằng

A. 9.

B. 10.

C. 11.

D. Vô số.

Câu hỏi : 684963

Quảng cáo

  • Đáp án : A
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com