Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

 Chọn ngẫu nhiên lần lượt các số a,b phân biệt thuộc tập hợp \(\left\{ {\left. {{3^k}} \right|k \in N,{\mkern 1mu} 1 \le k \le 10} \right\}\). Tính xác suất để \({\log _a}b\) là một số nguyên dương.

Câu 684977:  Chọn ngẫu nhiên lần lượt các số a,b phân biệt thuộc tập hợp \(\left\{ {\left. {{3^k}} \right|k \in N,{\mkern 1mu} 1 \le k \le 10} \right\}\). Tính xác suất để \({\log _a}b\) là một số nguyên dương.

A. \(\dfrac{{17}}{{90}}\).

B. \(\dfrac{{17}}{{45}}\).

C. \(\dfrac{{11}}{{45}}\).

D. \(\dfrac{{22}}{{45}}\).

Câu hỏi : 684977
  • Đáp án : A
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com