Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm m để hai đường thẳng \(\left( {{d_1}} \right):y = 5 - 2x\) và \(({d_2}):y = 3mx + 4\) song song

Câu 684994: Tìm m để hai đường thẳng \(\left( {{d_1}} \right):y = 5 - 2x\) và \(({d_2}):y = 3mx + 4\) song song

A. \(m \ne \dfrac{{ - 2}}{3}\).

B. \(m \ne 0\).

C. \(m = \dfrac{{ - 2}}{3}\).

D. Không có giá trị m thoả mãn.

Câu hỏi : 684994
Phương pháp giải:

Hai đường thẳng song song khi có hệ số góc bằng nhau và hệ số tự do khác nhau.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta thấy hai đường thẳng có hệ số tự do khác nhau, để hai đường thẳng song song thì

  \(3m \ne 0\) và \(3m =  - 2\)

  Hay \(m = \dfrac{{ - 2}}{3}\left( {tm} \right)\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3 bước: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com