Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = (2m - 1)x + 1\) với \(m\) là tham số.

a) Tìm \(m\) để đồ thị hàm số đi qua điểm \(A(1;2)\).

b) Tìm \(m\) để đồ thị hàm số đi qua điểm \(B(3; - 2)\).

c) Vẽ đồ thị hàm số tìm được ứng với giá trị của \(m\) tìm được ở câu a)b) trên cùng mặt phẳng tọa độ .

Câu 685003: Cho hàm số \(y = (2m - 1)x + 1\) với \(m\) là tham số.

a) Tìm \(m\) để đồ thị hàm số đi qua điểm \(A(1;2)\).

b) Tìm \(m\) để đồ thị hàm số đi qua điểm \(B(3; - 2)\).

c) Vẽ đồ thị hàm số tìm được ứng với giá trị của \(m\) tìm được ở câu a)b) trên cùng mặt phẳng tọa độ .

Câu hỏi : 685003
Phương pháp giải:

Vẽ đồ thị hàm số \(y = ax + b\left( {a \ne 0} \right)\)

Nếu \(b = 0\) ta có đường thẳng \(d:y = ax\) đi qua hai điểm \(O(0;0);A(1;a)\).

Nếu \(b \ne 0\) đường thẳng đi qua hai điểm \(O(0;b);B\left( { - \dfrac{b}{a};0} \right)\).

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  a)  Vì đồ thị hàm số đi qua điểm A(1;2) nên thay x = 1 ; y = 2 vào hàm số \(y = (2m - 1)x + 1\) ta được :

                                         (2m – 1).1 + 1 = 2

                                           2m – 1 + 1 = 2

                                                      2m = 2

                                                        m = 1

  Vậy m = 1 đồ thị hàm số đi qua điểm A(1;2).

  b)

  Vì đồ thị hàm số đi qua điểm B(3;-2) nên thay x = 3 ; y = -2 vào hàm số \(y = (2m - 1)x + 1\) ta được :

                                         (2m – 1).3 + 1 = -2

                                           2m – 3 + 1 = -2

                                           2m - 3 = -3

                                           2m = 0

                                             m = 0

  Vậy m = 0 đồ thị hàm số đi qua điểm B(3;-2).

  c) Với m = 1 thì y = x + 1

            m = 0 thì y = -x + 1.

  Đồ thị của hàm số y = x + 1 là đường thẳng đi qua hai điểm A(0;1); B(-1;0).

  Đồ thị của hàm số y = -x + 1  là đường thẳng đi qua hai điểm A(0;1); C(1;0).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3 bước: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com