Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chọn phát biểu không đúng về công suất.

Câu 685015: Chọn phát biểu không đúng về công suất.

A. có đơn vị là J.

B. tính bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian.

C. là đại lượng đặc trưng cho tốc độ sinh công,

D. là đại lượng vô hướng.

Câu hỏi : 685015
Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết công suất

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  J là đơn vị của công, không phải đơn vị của công suất → A sai

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com