Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một vật chuyển động tròn đều, trong khoảng thời gian t độ dịch chuyển góc là \(\theta \). Tốc độ góc được tính bằng công thức là

Câu 685021: Một vật chuyển động tròn đều, trong khoảng thời gian t độ dịch chuyển góc là \(\theta \). Tốc độ góc được tính bằng công thức là

A. \(\omega  = \dfrac{{{\theta ^2}}}{t}\).

B. \(\omega  = \theta .t\).

C. \(\omega  = \dfrac{\theta }{t}\).

D. \(\omega  = \dfrac{t}{\theta }\).

Câu hỏi : 685021
Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết chuyển động tròn đều

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tốc độ góc: \(\omega  = \dfrac{\theta }{t}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com