Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đốt cháy hoàn toàn hai amin no, đơn chức, mạch hở cần vừa đủ 0,735 mol O2 thu được 11,7 gam H2O. Tổng khối lượng của hai amin đem đốt cháy là

Câu 685033: Đốt cháy hoàn toàn hai amin no, đơn chức, mạch hở cần vừa đủ 0,735 mol O2 thu được 11,7 gam H2O. Tổng khối lượng của hai amin đem đốt cháy là

A. 6,22 g.

B. 8,46 g.

C. 9,58 g.

D. 10,70 g.

Câu hỏi : 685033

Quảng cáo

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đặt CTC amin: CnH2n+3N

  \(\begin{array}{l}{C_n}{H_{2n + 3}}N + \dfrac{{6n - 3}}{4}{O_2} \to nC{O_2} + \dfrac{{2n - 3}}{2}{H_2}O + \dfrac{1}{2}{N_2}\\BTNT(O):2.{n_{{O_2}}} = 2.{n_{C{O_2}}} + {n_{{H_2}O}}\\ \Rightarrow 2.0,735 = 2.{n_{C{O_2}}} + \dfrac{{11,7}}{{18}}\\ \Rightarrow {n_{C{O_2}}} = 0,41(mol)\\{n_{amin}} = \dfrac{{{n_{{H_2}O}} - {n_{C{O_2}}}}}{{1,5}} = 0,16(mol) = {n_{N(amin)}}\\{m_{amin}} = {m_C} + {m_H} + {m_N} = 0,41.12 + 1,3 + 0,16.14 = 8,46(g)\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com