Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chất hữu cơ X có công thức C4H13O4N3. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH thu được một chất khí Y duy nhất (nhẹ hơn không khí) và dung dịch chỉ chứa một tan Z duy nhất là muối của amino axit. Cho Z tác dụng với dung dịch HCl dư thu được chất hữu cơ T.

Cho các phát biểu sau:

(a) Chất hữu cơ X tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 3.

(b) Chất khí Y làm xanh quỳ tím ẩm.

(c) Có hai công thức cấu tạo thỏa mãn của Z.

(d) Chất hữu cơ T không làm quỳ tím chuyển màu.

(e) 1 mol T tác dụng với tối đa 2 mol NaOH trong dung dịch.

Số phát biểu đúng

Câu 685057: Chất hữu cơ X có công thức C4H13O4N3. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH thu được một chất khí Y duy nhất (nhẹ hơn không khí) và dung dịch chỉ chứa một tan Z duy nhất là muối của amino axit. Cho Z tác dụng với dung dịch HCl dư thu được chất hữu cơ T.


Cho các phát biểu sau:


(a) Chất hữu cơ X tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 3.


(b) Chất khí Y làm xanh quỳ tím ẩm.


(c) Có hai công thức cấu tạo thỏa mãn của Z.


(d) Chất hữu cơ T không làm quỳ tím chuyển màu.


(e) 1 mol T tác dụng với tối đa 2 mol NaOH trong dung dịch.


Số phát biểu đúng

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu hỏi : 685057
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Công thức cấu tạo X: H2N – CH2 – COONH3 – CH2 – COONH4

  (a) đúng, vì X tác dụng với NaOH tỉ lệ 1 : 2.

  (c) sai.

  (b), (e) đúng.

  (d) sai, vì T làm quỳ tím hóa đỏ.

  ⟹ Có 2 nhận định đúng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com