Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Để xác định độ tan của Na2CO3 trong nước ở 18oC. Một bạn học sinh đã làm thí nghiệm như sau:

Bước 1: Cân 143 gam tinh thể Na2CO3.10H2O.

Bước 2: Cho toàn bộ lượng tinh thể trên vào cốc đựng 110mL nước cất, khuấy đều trong 5 – 7 phút để thu được dung dịch bão hòa và phần chất rắn không tan.

Bước 3: Lọc bỏ phần rắn không tan, làm khô, đem cần thì thấy phần chất rắn này nặng 10,6 g.

Biết độ tan là khối lượng chất tan có thể tan tối đa trong 100 gam nước. Độ tan của Na2CO3 có giá trị gần nhất với

Câu 685064: Để xác định độ tan của Na2CO3 trong nước ở 18oC. Một bạn học sinh đã làm thí nghiệm như sau:

Bước 1: Cân 143 gam tinh thể Na2CO3.10H2O.

Bước 2: Cho toàn bộ lượng tinh thể trên vào cốc đựng 110mL nước cất, khuấy đều trong 5 – 7 phút để thu được dung dịch bão hòa và phần chất rắn không tan.

Bước 3: Lọc bỏ phần rắn không tan, làm khô, đem cần thì thấy phần chất rắn này nặng 10,6 g.

Biết độ tan là khối lượng chất tan có thể tan tối đa trong 100 gam nước. Độ tan của Na2CO3 có giá trị gần nhất với

A. 18.

B. 21.

C. 24.

D. 27.

Câu hỏi : 685064
  • Đáp án : B
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com