Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong quá trình lên men ở vi sinh vật, chất nào sau đây là chất nhận electron cuối cùng?

Câu 685068: Trong quá trình lên men ở vi sinh vật, chất nào sau đây là chất nhận electron cuối cùng?

A. Các phân tử hữu cơ.

B. O2.

C. Các hợp chất vô cơ.

D. NO3-.

Câu hỏi : 685068
Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức đã học về vi sinh vật.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong quá trình lên men ở vi sinh vật, các phân tử hữu cơ là chất nhận electron cuối cùng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com