Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8. Trong trường hợp giảm phân bình thường, số lượng NST trong mỗi tinh trùng của ruồi giấm là

Câu 685070: Ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8. Trong trường hợp giảm phân bình thường, số lượng NST trong mỗi tinh trùng của ruồi giấm là

A. 16.

B. 8.

C. 4.

D. 2.

Câu hỏi : 685070
Phương pháp giải:

Bộ NST trong tế bào sinh dưỡng bình thường là 2n (lưỡng bội).

Bộ NST trong giao tử sau giảm phân là n (đơn bội).

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8 → Trong giao tử có bộ NST đơn bội n = 8 : 2 = 4.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com