Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Người ta nuôi cấy 100 vi khuẩn E.coli trong môi trường đáp ứng đầy đủ các điều kiện để chúng phát triển. Khả năng phân chia của các vi khuẩn E.coli là như nhau và thời gian thế hệ của loài là 20 phút. Sau 2 giờ thu được bao nhiêu vi khuẩn E.coli?

Câu 685084: Người ta nuôi cấy 100 vi khuẩn E.coli trong môi trường đáp ứng đầy đủ các điều kiện để chúng phát triển. Khả năng phân chia của các vi khuẩn E.coli là như nhau và thời gian thế hệ của loài là 20 phút. Sau 2 giờ thu được bao nhiêu vi khuẩn E.coli?

A. 6000.

B. 640.

C. 3200.

D. 6400.

Câu hỏi : 685084
Phương pháp giải:

Thời gian thế hệ: \(g = \frac{t}{n}\); t là thời gian sinh trưởng, n là số thế hệ

a tế bào nhân đôi x lần tạo a.2x tế bào con.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong 2 giờ, số thế hệ đã trải qua của 100 tế bào là \(\)\(n = \frac{t}{g} = \frac{{2 \times 60}}{{20}} = 6\) thế hệ.

  100 tế bào sau 6 thế hệ thu được 100 × 26 = 6400.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com