Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khi nói về vi sinh vật, phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu 685165: Khi nói về vi sinh vật, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Chỉ quan sát được dưới kính hiển vi.

B. Quá trình trao đổi chất diễn ra mạnh.

C. Phần lớn vi sinh vật là cơ thể đơn bào nhân sơ hoặc nhân thực.

D. Phạm vi phân bố hẹp.

Câu hỏi : 685165
Phương pháp giải:

Vận dụng lý thuyết đã học về vi sinh vật.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vi sinh vật có phạm vi phân bố rộng lớn → D Sai.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com