Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một tế bào sinh dục có bộ NST lưỡng bội 2n = 24 thực hiện giảm phân bình thường. Kết thúc giảm phân II, các tế bào con tạo ra có bộ NST là:

Câu 685171: Một tế bào sinh dục có bộ NST lưỡng bội 2n = 24 thực hiện giảm phân bình thường. Kết thúc giảm phân II, các tế bào con tạo ra có bộ NST là:

A. 24 NST kép.

B. 24 NST đơn

C. 12 NST kép.

D. 12 NST đơn.

Câu hỏi : 685171
Phương pháp giải:

Tế bào sinh dưỡng bình thường có bộ NST là 2n (lưỡng bội).

Trong giao tử sau giảm phân số NST của tế bào giảm đi một bửa là n (đơn bội).

Vận dụng lý thuyết đã học về giảm phân.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Kết thúc giảm phân II, các tế bào con tạo ra có bộ NST là n đơn = 12 NST đơn.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com