Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG KHAI THÁC VÀ NUÔI TRỒNG NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2020-2022

(Đơn vị: Nghìn tấn)

Theo bảng số liệu, để thể hiện sản lượng thủy sản 2022, các dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp?

Câu 685200: Cho bảng số liệu:


SẢN LƯỢNG KHAI THÁC VÀ NUÔI TRỒNG NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2020-2022


(Đơn vị: Nghìn tấn)Theo bảng số liệu, để thể hiện sản lượng thủy sản 2022, các dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp?

A. Tròn, kết hợp, miền.

B. Kết hợp, đường, cột.

C. Đường, cột, miền.

D. Cột, tròn, miền.

Câu hỏi : 685200

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Nhận dạng biểu đồ.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Để thể hiện sản lượng thủy sản 2022, các dạng biểu đồ thích hợp là kết hợp, đường, cột.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com