Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho biểu đồ:

TỈ LỆ SINH VÀ TỈ LỆ TỬ CỦA BRU-NÂY VÀ CAM-PU-CHIA NĂM 2020

(Nguồn: Số liệu niên giám thống kê Việt Nam 2020, NXB Thống kê, 2021)

Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về tỉ lệ sinh, tỉ lệ tủ, gia tăng tự nhiên của Bru-nây và Cam-pu-chia?

Câu 685203: Cho biểu đồ:TỈ LỆ SINH VÀ TỈ LỆ TỬ CỦA BRU-NÂY VÀ CAM-PU-CHIA NĂM 2020


(Nguồn: Số liệu niên giám thống kê Việt Nam 2020, NXB Thống kê, 2021)


Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về tỉ lệ sinh, tỉ lệ tủ, gia tăng tự nhiên của Bru-nây và Cam-pu-chia?

A. Tỉ suất gia tăng tự nhiên của Cam-pu-chia cao hơn Bru-nây.

B. Tỉ lệ tử của Cam-pu-chia thấp hơn Bru-nây.

C. Tỉ suất gia tăng tự nhiên của Cam-pu-chia thấp hơn Bru-nây.

D. Tỉ lệ sinh của Bru-nây cao hơn Cam-pu-chia.

Câu hỏi : 685203

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Nhận xét biểu đồ.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của Cam-pu-chia là 16, Bru-nây là 10.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com