Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về các trạng thái rắn, lỏng, khí của vật chất?

Câu 685246: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về các trạng thái rắn, lỏng, khí của vật chất?

A. Chất khí không có hình dạng và thế tích xác định.

B. Chất lỏng không có thể tích riêng xác định.

C. Lực tương tác giữa các nguyên tử, phân tử trong chất rắn là rất yếu.

D. Trong chất lỏng các nguyên tử, phân tử dao động quanh vị trí cân bằng cố định.

Câu hỏi : 685246
Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết về cấu trúc của vật chất.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  + Lực liên kết giữa các phân tử chất khí nhỏ không đáng kể nên chúng chuyển động tự do về mọi phía . Do đó chất khí không có hình dạng và thể tích xác định.

  + Lực liên kết giữa các phân tử chất rắn rất mạnh giữ cho các nguyên tử, phân tử dao động quanh vị trí cân bằng cố định.

  + Trong chất lỏng các nguyên tử,phân tử dao động xung quanh các vị trí cân bằng nhưng vị trí này không cố định. Do đó chất lỏng có thể tích riêng xác định, nhưng có hình dạng phụ thuộc vào hình dạng của bình chứa.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com