Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Our teacher is so strict. We_____forget to do our homework ?

Câu 685263: Our teacher is so strict. We_____forget to do our homework ?

A. must

B. mustn’t

C. needn’t

D. may

Câu hỏi : 685263
Phương pháp giải:
Động từ khuyết thiếu
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. must: phải (mang tính khách quan, bắt buộc)

  B. mustn’t: không được phép (mang tính khách quan, bắt buộc)

  C. needn’t: không cần

  D. may: có thể (diễn tả một việc có thể xảy ra ở hiện tại và tương lai, trên 50%)

  Tạm dịch:

  Giáo viên của chúng tôi rất nghiêm khắc. Chúng tôi không được phép quên làm bài tập về nhà.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com