Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Câu 1: The Eiffel Tower is the most __________ landmark in the world.

A. visit

B. visiting

C. visited

D. to visit

Câu hỏi : 685299
Phương pháp giải:
Từ vựng
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ở đây sử dụng cấu trúc so sánh hơn nhất, sau “the most” cần một tính từ có từ hai âm tiết trở lên.

  Cấu trúc so sánh hơn nhất với tính từ dài: S + tobe + the + most + long-adj + N + …

  visit (v/n): thăm, chuyến thăm

  visiting (adj): thăm

  visited (adj): được viếng thăm

  Tạm dịch: Tháp Eiffel là địa danh được ghé thăm nhiều nhất trên thế giới.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: Have you ever __________ to Manchester?

A. be

B. been

C. being

D. went

Câu hỏi : 685300
Phương pháp giải:
Đại từ nhân xưng
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cấu trúc:

  + Khẳng định: S + have/has + V.p.p + …

  + Nghi vấn: Have/has + S + V.p.p + …?

  Dạng quá khứ phân từ của “be” là “been”.

  Tạm dịch: Bạn đã từng đến Manchester chưa?

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: – Some experts say robots will replace humans in all fields.

A. Not for me

B. Never mind

C. I totally disagree

D. I agree

Câu hỏi : 685301
Phương pháp giải:
So sánh hơn
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Một số chuyên gia cho rằng rô-bốt sẽ thay thế con người ở mọi lĩnh vực.

  - ________. Rô-bốt chỉ là máy móc thôi, tôi nghĩ vậy.

  A. Not for me.: Không đối với tôi.

  B. Never mind.: Đừng bận tâm

  C. I totally disagree.: Tôi hoàn toàn không đồng ý

  D. I agree.: Tôi đồng ý

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4: A trip to Mars sounds amazing, ___ I would not like to live there.

A. but

B. and  

C. so

D. because

Câu hỏi : 685302
Phương pháp giải:
Đại từ nhân xưng
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Một chuyến đi tới sao Hỏa nghe thú vị, ____ tôi không muốn sống ở đó.

  A. but: nhưngB. so: nên C. and: và D. because: bởi vì

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 5: My younger brother loves watching _______ movies. He dreams to be a super hero in the future.

A. animated

B. comedy

C. documentary

D. science fiction

Câu hỏi : 685303
Phương pháp giải:
Từ vựng
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. animated (adj): hoạt hình

  B. comedy (n): hài kịch

  C. documentary (n): phim tài liệu

  D. science fiction (n): khoa học viễn tưởng

  Tạm dịch: Em trai tôi rất thích xem phim khoa học viễn tưởng. Em ấy ước mơ trở thành một siêu anh hùng trong tương lai.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 6: My parents _______angry if my brother _______ playing computer games all day.

A. be – won’t stop

B. will be – doesn’t stop

C. are – will stop

D. will be – stops

Câu hỏi : 685304
Phương pháp giải:
Động từ chỉ sự yêu thích
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Câu điều kiện loại 1: If + S + V_(s/es), S + will/ can/ may + V_infinitive

  Diễn tả 1 điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai

  Tạm dịch: Bố mẹ tôi sẽ tức giận nếu anh trai tôi không ngừng chơi điện tử suốt ngày.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com