Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một quạt trần quay với tần số 5 Hz. Cánh quạt dài 0,5 m. Tốc độ dài của một điểm ở đầu cánh quạt là

Câu 685358: Một quạt trần quay với tần số 5 Hz. Cánh quạt dài 0,5 m. Tốc độ dài của một điểm ở đầu cánh quạt là

A. 15,7 m/s.

B. 2,5 m/s.

C. 0,63 m/s.

D. 10 m/s.

Câu hỏi : 685358
Phương pháp giải:

Tốc độ dài: \(v = \omega r = 2\pi fr\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tốc độ dài của một điểm ở đầu cánh quạt là:

  \(v = \omega r = 2\pi fr = 2\pi .5.0,5 \approx 15,7\,\,\left( {m/s} \right)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com