Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một vật khối lượng m đang chuyển động tròn đều trên một quỹ đạo bán kính r với tốc độ góc \(\omega \). Lực hướng tâm tác dụng vào vật là

Câu 685367: Một vật khối lượng m đang chuyển động tròn đều trên một quỹ đạo bán kính r với tốc độ góc \(\omega \). Lực hướng tâm tác dụng vào vật là

A. \({F_{ht}} = m{\omega ^2}r\).

B. \({F_{ht}} = \dfrac{{mr}}{\omega }\).

C. \({F_{ht}} = r{\omega ^2}\).

D. \({F_{ht}} = m{\omega ^2}\).

Câu hỏi : 685367
Phương pháp giải:

Lực hướng tâm: \({F_{ht}} = m{a_{ht}} = m{\omega ^2}r\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lực hướng tâm tác dụng lên vật là: \({F_{ht}} = m{\omega ^2}r\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com