Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho tỉ lệ thức \(\dfrac{a}{5} = \dfrac{b}{2}\). Khẳng định nào sau đây đúng?

Câu 685374: Cho tỉ lệ thức \(\dfrac{a}{5} = \dfrac{b}{2}\). Khẳng định nào sau đây đúng?

A. \(\dfrac{a}{5} = \dfrac{b}{2} = \dfrac{{ab}}{{10}}\).

B. \(\dfrac{a}{5} = \dfrac{b}{2} = \dfrac{{a:b}}{{5:2}}\)

C. \(\dfrac{a}{5} = \dfrac{b}{2} = \dfrac{{a - b}}{3}\).

D. \(\dfrac{a}{5} = \dfrac{b}{2} = \dfrac{{b - a}}{3}\).

Câu hỏi : 685374
Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Theo tính chất cảu dãy tỉ số bằng nhau ta có \(\dfrac{a}{5} = \dfrac{b}{2} = \dfrac{{a - b}}{{5 - 2}} = \dfrac{{a - b}}{3}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com