Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Các biến của biểu thức đại số \(2{x^2} - {y^2}\) là

Câu 685377: Các biến của biểu thức đại số \(2{x^2} - {y^2}\) là

A. \({x^2}\) và \({y^2}\).

B. \(x\) và \(y\).

C. \(2{x^2}\) và \({y^2}\).

D. \(2{{\rm{x}}^2}\) và \( - {{\rm{y}}^2}\).

Câu hỏi : 685377
Phương pháp giải:

Dựa vào khái niệm của biểu thức đại số

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong biểu thức đại số: Những chữ đại diện cho một số tùy ý gọi là biến số

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com