Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Giá trị nào sau đây là nghiệm của đa thức \(A(x) = 3x + 6\) ?

Câu 685379: Giá trị nào sau đây là nghiệm của đa thức \(A(x) = 3x + 6\) ?

A. \({\rm{x}} = 3\).

B. \({\rm{x}} = 6\).

C. \({\rm{x}} =  - 2\).

D. \({\rm{x}} = 2\).

Câu hỏi : 685379

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Giải phương trình tìm nghiệm của đa thức \(A(x) = 0\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}A(x) = 0\\ \Leftrightarrow 3x + 6 = 0\\ \Leftrightarrow 3x =  - 6\\ \Leftrightarrow x =  - 2\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com