Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho \(\Delta ABC\) có \(\angle A = 50^\circ ,\angle B = 30^\circ \). Khẳng định nào sau đây đúng?

 

Câu 685381:

Cho \(\Delta ABC\) có \(\angle A = 50^\circ ,\angle B = 30^\circ \). Khẳng định nào sau đây đúng?


 

A. \({\rm{AC}} < {\rm{BC}} < {\rm{AB}}\).

B. \({\rm{AC}} < {\rm{AB}} < {\rm{BC}}\).

C. \({\rm{AB}} < {\rm{AC}} < {\rm{BC}}\).

D. \({\rm{AB}} < {\rm{BC}} < {\rm{AC}}\)

Câu hỏi : 685381
Phương pháp giải:

Dựa vào quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn.

  Xét \(\Delta ABC\) có \(\angle A = 50^\circ ,\angle B = 30^\circ \)\( \Rightarrow \angle C = 100^\circ \)

  Vậy \({\rm{AC}} < {\rm{BC}} < {\rm{AB}}\)

   
  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com